Jeg har psykologisk praktisk erfaring fra


"Center for Systemudvikling", Århus Universitet:
Her arbejdede jeg med arbejds- og organisationspsykologiske opgaver
(Bl.a. deltog jeg i et stort udviklingsprojekt for Himmelbjerggaarden i Silkeborg).

Dette er en døgninstitution for omsorgsvigtede børn og unge) og tillige praktiseret supervision.


"Sund Puls" i Randers.
Her arbejdede jeg terapeutisk med mennesker med mange forskellige diagnoser og psykologiske vanskeligheder. Herunder personlighedsforstyrrelser - eksempelvis patienter med Borderline Personlighedsforstyrrelse.


"Psykologklinikken ved Antje Friis" i Støvring:
Her arbejdede jeg med mennesker med angst, panik angst, fobier, depression og meget andet.
Her havde jeg klienter i individuel terapi og sammen med Antje Friis havde jeg klienter i gruppeterapi (ugelange kurser for mennesker med svær angst/panik angst). 

På klinikken arbejdede vi Kognitiv Adfærdsterapeutisk med omstrukturering af den angstramtes uhensigtsmæssige tanker og med adfærdsændringer samt med eksponering for de handlinger som angsten efterhånden forhindrede klienten i at udføre (undgåelsesadfærd) og som havde udviklet sig til direkte fobier.


"Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)" i Aalborg Kommune.
Her var jeg ansat i knap 5 år. Her arbejdede jeg med børn og unge, forældre, lærere og pædagoger.
Jeg foretog udredning/testning af børn samt intervention af børn med bl.a. indlæringsvanskeligheder, trivselsproblemer, tab, traumer, sorg, og diverse psykologiske diagnoser som ADHD, Asperger, Autisme, angst, skolefobi, depression, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd (cutting), følger af alkoholproblemer i hjemmet, sygdom i hjemmet, incest etc.

Jeg udførte tillige supervision og holdt oplæg for grupper af lærere, pædagoger og forældre.
Sammen med AKT lærere (Adfærd, Kontakt og Trivsel) har jeg lavet klassearbejde i klasser med dårlig trivsel.

I PPR arbejdede jeg tæt sammen med skolernes kompetencecentre og ledelse i udvikling af specialundervisning for det enkelte barn. Jeg foretog diverse evnetests både i børnehaveklasser og på højere klassetrin i forbindelse med tilrettelæggelse af individuelle undervisningsplaner.

I PPR foretog jeg også udredning af børn i børnehaver, hvor der kunne være tvivlspørgsmål om skolemodenhed. I PPR foretog jeg tillige tilsyn med diverse skolers udarbejdelse af de såkaldte Omsorgsplaner (omsorgsplaner som træder i kraft når et barn/barnets familie rammes af alvorlig sygdom, skilsmisse og
død.)


 
"Det Palliative Team" og Hospice, Kamillianergaarden , Aalborg:

Her arbejdede jeg som psykolog i 10 år 28 timer om ugen med alvorligt syge og døende mennesker, deres pårørende samt efterladte herunder også børn og unge i sorg og krise.

Jeg besøgte patienter og deres familie i deres eget hjem, på hospitalet og på plejehjem.
I Det Palliative Team arbejdede jeg tillige som konsulent og underviser for primær og sekundærsektoren (hvilket omfatter sygehuspersonalet på diverse afdelinger, plejepersonalet i hjemmeplejen og på plejehjem samt personalet i beskyttede boliger når en beboer rammes af alvorlig og uhelbredelig kræftsygdom).

I Det Palliative Team arbejdede jeg tillige som supervisor (hovedsagelig Kognitiv Adfærdsterapuetisk baseret) for plejepersonalet på Hospice. Jeg udførte desuden debriefingsopgaver i forbindelse med svære sager og utilsigtede hændelser, hvilket er en  individuel/teambaseret reflekterende gennemgang af en given patientsag.

Aktuelt: Egen praksis
Jeg har i  de sidste 15 år haft egen psykologpraksis: 10 år i Åbybro samtidig med mit arbejde i Det Palliative Team, og de sidste 5 år i Nørresundby og med ydernummer
Her arbejder jeg med børn, unge, voksne, par og grupper (se yderligere definition på mine arbejdsopgaver under afsnittet: "Jeg tilbyder").

Jeg har igennem årerne fået stor erfaring som parterapeut, og  jeg har erfaret at parterapi er aldeles effektiv både ift. parrelationen og tillige for den enkelte. Den Kognitive Adfærdsterapi er særdeles egnet til parterapi.


Henvisninger:

Henvisning til mig i min private praksis, sker ved at:

- folk og firmaer selv henvender sig
- at lægen henviser
- andre psykologkollegaer henviser,
- skoler henviser til mig osv.

Jeg har tillige en hel del opgaver for Jammerbugt Kommune.
Disse borgere, som er blevet sygemeldte og som i den forbindelse oplever at have det svært psykisk. 
Det kan dreje sig om stress, angst, depression, smerter efter ulykke, overfald, fysisk sygdom osv.


Østerbrogade 2, 2.Th
9400 Nørresundby
Tlf: 20 14 01 42
brittamunkholm@hotmail.com
© 2018 by Psykolog Britta Munkholm · All rights reserved.

Programmeret og hosted af nordicweb